yazilimlar

Günümüzde güvenlik oldukça önemli bir konu halini almıştır. İnsanların günlük hayatlarında, iş ortamlarında rahatlıkla ve güvenlik içinde çalışmaları oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden Sentez Güvenlik olarak müşteri memnuniyetimizi ön planda tutup firmaların birçok konuda güvenlikli ve sağlıklı bir şekilde iş verimlerini artırmalarını amaçladık. Bunun için birçok yazılımlar ile firmaların güvenliğini ve personel bakımından takiplerinin kolaylıkla yürütülmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Yazılımların Önemi

Firmaların daha verimli ve randımanlı çalışmaları ve personel takip yazılımları sayesinde birçok elle yapılabilecek, angarya olarak nitelendirilen çalışmaları firma sahipleri için yazılımlarla işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Yapılan yazılımlar ve kurulan birçok sistem sayesinde hem personel takibi kolaylıkla yapılabilmekte hem de firmaların birçok yönden daha rahat iş yapmaları sağlanmış olmaktadır.

Sentez Güvenlik olarak yaptığımız bu uygulamalar ve kurulumlar sayesinde işveren ve personel arasındaki iletişim kolaylıkla sağlanmakta ve personelin çalışması, firmaya kattıkları, iş randımanı kolaylıkla takip edilebilmektedir.

Güvenliğin yüksek seviyede olduğu bazı kuruluşlarda güvenlik açısından kurduğumuz sistemler sayesinde firmanın ve personelin güvenliği ön plana çıkmakta bu sayede hem firma sahibi hem de çalışan personel açısından oldukça dengeli ve sağlıklı bir iş ortamı yürütülmektedir.

Sentez Güvenlik Olarak Sağladıklarımız

Sentez Güvenlik firması olarak başta müşteri memnuniyetini her zaman ilke olarak benimseyerek firmalar için personel takip yazılımları, spor salonu yazılımları, şantiye personel takip yazılımları, yemekhane yazılımları, web tabanlı personel takip sistemi, Access kontrol yazılımları, plaka tanıma yazılımları, ziyaretçi takip yazılımları ve HGS-OGS yazılımları uygulamalarını gerçekleştirmekteyiz.

Otoparkların kontrol edilmesi, güvenliklerinin sağlanması, giriş çıkış yoğunluğunun takip edilmesi için gerekli kurulumları yaparak firmaların her yönden işlerinin rahat ve verimli şekilde ilerlemesini sağlamaktayız.